GAP-analyse

GAP-analyse

GAP-analyse

Stappenplan

Stappenplan

Introductie

Introductie

Introductie

De GAP-analyse is een methode die wordt gebruikt om het verschil (de “gap”) tussen de huidige toestand (IST) en de gewenste toekomstige toestand (SOLL) van een proces, systeem of organisatie te identificeren. Het helpt bij het bepalen van de hiaten of discrepanties die moeten worden overbrugd om de gewenste doelstellingen te bereiken.

In deze pagina zullen we de stappen van een GAP-analyse grafisch weergeven en een diepere kijk bieden in de fasen van de analyse en hoe u deze kunt toepassen in uw bedrijf om uw doelen te bereiken en constant te verbeteren.

In deze pagina zullen we de stappen van een GAP-analyse grafisch weergeven en een diepere kijk bieden in de fasen van de analyse en hoe u deze kunt toepassen in uw bedrijf om uw doelen te bereiken en constant te verbeteren.

IST-analyse

Voer een IST-analyse uit om de bestaande situatie van het proces, systeem of de organisatie te begrijpen.

SOLL-definitie

Definieer de gewenste toekomstige toestand door heldere criteria en normen op te stellen.

Vergelijk en analyseer de GAP

Vergelijk en analyseer de GAP

Vergelijk en analyseer de GAP

Breng de huidige toestand en de gewenste toekomstige toestand met elkaar in verband. Identificeer de verschillen, hiaten of discrepanties tussen beide toestanden en analyseer de oorzaken van de GAP. Factoren kunnen processen, middelen, capaciteiten of kennis zijn.

Current

Current

Huidige situatie

Knelpunten

Knelpunten

Welke knelpunten zijn er en wat is daarvan de prioriteit?

Knelpunten

SOLL

SOLL

Gewenste situatie

Fictief eiland in de vorm van SOLL gewenste situatie

Mitigatie

Mitigatie

Ooplossingen / mogelijkheden om de knelpunten op te lossen

Oplossingen / mogelijkheden op di