Tijdlijn

Stap 1: Probleemanalyse

Stap 1: Probleemanalyse

IT probleemanalyse door venict

In deze fase wordt de kern van het probleem geïdentificeerd en geanalyseerd. De focus ligt op het begrijpen van de probleemstelling en het duidelijk definiëren ervan.Stap 2: Opstellen: hoofd en deel- onderzoeksvragen

Stap 2: Opstellen: hoofd en deel- onderzoeksvragen

Question mark research by Venict
Question mark research by Venict

Hier worden de hoofd- en deelvragen geformuleerd die het project zullen sturen. Door de scope af te bakenen, wordt duidelijk wat wel en niet onder het project valt.

Stap 3: Methodiek en Oplossing

Stap 3: Methodiek en Oplossing

In deze stap wordt onderzocht welke methodieken en oplossingen het meest geschikt zijn voor het aanpakken van het geïdentificeerde probleem. Er wordt gekeken naar best practices en innovatieve benaderingen.

Stap 4: Advies en Doelstellingen

Stap 4: Advies en Doelstellingen

Advies en doelstellingen Venict

De overgang van de huidige situatie (IST) naar de gewenste situatie (SOLL) wordt besproken, inclusief de hiaten daartussen (GAP). Dit omvat veranderingen op het gebied van mensen, processen en technologie. Concrete doelen worden vastgesteld.

Stap 5: Plan van Aanpak

Stap 5: Plan van Aanpak

Plan van aanpak Venict

Het gedetailleerde plan om de doelstellingen te bereiken, wordt uiteengezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende stappen, verantwoordelijkheden en benodigde middelen.

Stap 6: Plateauplanning

Stap 6: Plateauplanning

De voortgang van het project wordt gestructureerd met mijlpalen en plateau's. Dit geeft een duidelijk beeld van de tijdslijn en zorgt voor gecontroleerde vooruitgang.

Stap 7: Realisatie

Stap 7: Realisatie

Relisatie fase Venict

In deze fase wordt het daadwerkelijke werk gedaan. Op basis van het plan worden de veranderingen geïmplementeerd, processen aangepast en technologieën geïntegreerd.

Stap 8: Overdracht

Stap 8: Overdracht

Na succesvolle implementatie wordt het project overgedragen aan de beheersorganisatie. Dit omvat training, documentatie en alle benodigde informatie voor een soepele overgang naar de operationele fase.

Starten om uw efficiëntie naar een nieuw niveau te brengen?

Starten om uw efficiëntie naar een nieuw niveau te brengen?

Starten om uw efficiëntie naar een nieuw niveau te brengen?